Komunikazio faltak eragindako arazoak

Kaixomaitia.eus

Harreman osasuntsu baterako gakoa komunikazioa da. Maitasuna emozioak alde batetik bestera eramaten dituen ibilgailua da; izan ere, bikote guztietan egon ohi dira gerturatzeak, urruntzeak eta gorabeherak. Eta bide horretan, harremana sendo mantentzeko, ezinbestekoa da kidearekin komunikatzea, norbere sentipenei hitzak jartzea. Pertsonen arteko komunikazioa ikasi eta landu daitekeen artea da, baina erregulartasunez praktikatzen ez denean, herdoildu eta kontrolatzeko zaila bihur daiteke. Adiskidetasuna, berez, elkarrekiko ulermenaren gainean eraikitzen da; hala ere, bikote guztiak ez dira prest egoten beren sentimenduak elkarren artean partekatzeko. Batzuek ez dute kemenik beren premiak edo kezkak bikotekideari adierazteko.

Gainontzeko harreman guztietan bezalaxe, bikote harremanean ere, komunikazio txarrak gaizki ulertuak eta sufrimendua eragin ditzake, eta horrek, denborarekin, harremana suntsi dezake. Sendo dauden bikoteek komunikazio irekia izan ohi dute bi aldeen partetik. Hori bai, komunikazioak errespetuzkoa, argia eta zintzoa izan behar du une oro. Bi alderdiek zintzo eta argi eztabaidatu behar dituzte beren sentimenduak, beldurrik eta zalantzarik gabe. Norbere pentsamenduak eta sentimenduak partekatzeak, gainera, kidearen ikuspuntua ulertzen eta harremanean konfiantza sortzen laguntzen du. Horri esker, edozein arazoren aurrean, bikoteko bi kideek elkarrekin daudela sentituko dute, eta bien arteko lotura sendo mantenduko da.

Funtsezkoa da bi aldeek beren sentimenduak beldurrik gabe adieraztea. Izan ere, harreman osasuntsuak elkarrekiko errespetuan eta konfiantzan oinarritzen dira. Bi kideek ez dute elkarri minik emateko borondaterik izan behar –hori harreman ez osasuntsu baten seinale litzateke–, baina gerta daiteke bietako batek hanka sartzea edo kideari gustatu ez zaion zerbait egin izana. Halako kasuetan, harreman guztietan bezala, oso lagungarria da barkamena eskatzea. Barkamena eskatzeak erakusten du badakizula zerbait gaizki egin duzula eta damu zarela, eta hori besteen sentimenduekiko errespetuaren seinale da; keinu horrek norbaiten sentimenduak mindutakoan egindako kaltea konpontzen laguntzen du.

Komunikazioa funtsezkoa da, era berean, bikoteak elkarrekin denbora nola emango duen erabakitzerakoan. Elkarrekin denbora pasatzeak bien arteko harremanean konfiantza sortzen lagunduko du, baina bi aldeek adostu behar dute zenbat denbora igaro nahi duten elkarrekin eta zertan. Bi aldeetako batek bikotekidearekin denbora gehiago eman nahi duenean ere sor daitezke gatazkak; bikoteak funtzionatuko badu, ezinbestekoa da bikotekidearekin denbora pasatzea, baina norberak bere espazioa ere behar izaten du bakarrik egoteko edo beste harreman batzuei eusteko. Norberak bere beharrak kideari jakinaraztea lagungarri izango da adiskidetasunaren oinarria suntsi dezaketen gai hutsalei buruzko eztabaidak saihesteko. Halako eztabaidak komunikazioaren bidez saihets daitezke, eta tarteka eztabaidatzea beharrezkoa den arren, garrantzitsua da kidearekin elkarrizketa eraikitzaileak ere izatea: adibidez, oso garrantzitsua da bikote harremanean nola sentitzen zaren azaltzea, elkarrekin pozik zaudetela elkarri adieraztea.

Bikote harreman sendoak bi aldeen arteko komunikazio sendoan oinarritzen dira. Bi kideek ez dute inolako arrazoirik izan behar pentsatzen dutena esateko edo beren beharrak eta kezkak zintzoki eta modu irekian adierazteko. Komunikazio irekirik gabe, erresuminak metatzen joan ohi dira, eta erlazio horretako arazoek okerrera egingo dute denborarekin. Askotan gertatu ohi da, halaber, erresuminak metatzearen ondorioz, bi aldeetako batek leher egitea, eta sentimendu negatibo guztiak batera jakinaraztea kideari, modu desegokian. Hori saihesteko, ezinbestekoa da harremanean sortzen diren arazoei unean unean heltzea, norbere minak ez joateko barruan pilatzen, ondokoa jakitun izan gabe. Unean unean sentitzen dutena jakinarazteko gaitasuna lantzen duten bikoteek sendoago egingo dute aurrera denboran. Beraz, harreman osasungarriak eraikitzeko, harremanean harmoniari eusteko, beharrezkoa da bi aldeek komunikazioa lantzea une oro.

Photo by Charlie Foster on Unsplash