Emakumeen sexu-disfuntzioa


Emakumeen edo emakumezko genitalak dituen genero ez bitar bateko pertsonen %38-64k sexu-zailtasunak dituzte bizitzako uneren batean, eta 40 urtetik gora probabilitatea handitzen da. Arazo hauek pertsonaren bizi-kalitatea murrizteko eta atsekabea eragiteko adinako eragina badute, disfuntzio sexual gisa sailka daitezke. Hau da, interes edo desio falta, kitzikatzeko edo klimaxera iristeko zailtasuna, mina, baginaren muskuluen nahi gabeko presioa, zurruntasun genital iraunkorra edo nahi gabeko eszitazioa, besteak beste.

Hala ere, bereizketa horiek ez dira beti baliagarriak, eta dena bere testuinguruan aztertu behar dugu. Ia emakume edo sexu-disfuntzioa duten pertsona guztiek partekatzen dute arazo espezifiko bat; Adibidez, kitzikatzeko zailtasunak dituztenek sexuaz gutxiago goza dezakete, eta horrek, sarritan, sexu-interesa eta sexu-nahia galtzera eramaten ditu. Era berean, zehaztu behar dugu sexologian ez dela “disfuntzioekin” lan egiten, baizik eta subjektuen, bikoteen edo taldeen berezitasunekin. Disfuntzioa tratatzeko, lehenik eta behin zehaztu behar da zer den funtzio sexual estandarizatua edo desiragarria bakoitzarentzat.

  • Emakumeen sexu-disfuntzioaren arrazoiak

Faktore askok eragiten edo laguntzen dute sexu-disfuntzio mota desberdinak sortzen. Tradizionalki, eragile bideratzaileak fisikotzat edo psikologikotzat hartzen dira, baina bereizketa hori ez da guztiz beharrezkoa, biak elkar-elikatzen baitira. Era berean, faktore batzuk testuinguruarekin lotuago daude subjektuarekin baino.

  • Kausa psikologikoak

Depresioak eta antsietateak eragin handia dute. Aurretiko esperientziek eragina izan dezakete emakumearen garapen psikologikoan eta sexualean, eta egoera hauetakoren bat sor dezakete:

– Sexu-esperientzia gogorrek edo behar bezala prozesatu ez direnek autoestimu, lotsa edo erru txikia eragin dezakete.

– Haurtzaroko edo nerabezaroko abusu emozional, fisiko edo sexualak emozioak kontrolatzen eta ezkutatzen erakuts diezaieke haurrei. Defentsa-mekanismo erabilgarria da, baina eragin negatiboa izan dezake sexu-sentimenduak adierazteko orduan.

– Galeraren beldur inkontzientea. Subjektuak haurtzaroan maite duen pertsona bat galdu badu, zailtasunak izan ditzake sexualki zein afektiboki intimatzeko, antzeko galera baten beldur delako.

  • Egoeraren arrazoiak

Horien artean, hurrengoak bereizi behar ditugu.

– Egoera pertsonala. Adibidez, emakume batzuek sexu-autoirudi baxua izan dezakete ugalkortasun-arazoak badituzte edo sexuari lotutako gorputz-atal bat erauzteko kirurgia egin bazaie.

– Harremana. Baliteke pertsona horrek bikotekidearekin konfiantzarik ez izatea edo harekiko sentimendu negatiboak izatea, haren historiaren eta elkarren arteko inguruabarren arabera.

– Ingurunea. Erotikaren aurkakoa izan daiteke, edo inhibiziorik gabeko sexu-adierazpen baterako nahikoa segurua ez dela pentsa daiteke.

– Kultura. Askotan, sinesmenak direla eta, emakumeak lotsatuta edo errudun sentitzen dira sexualitateagatik. Gerta daiteke, halaber, bikote bateko kideak zenbait sexu-praktikaren ikuspegi desberdina duten kulturetatik etortzea.

– Distrakzioak. Familiak, lanak edo beste lanbide batzuek sexualitatean eragin dezakete.

  • Arrazoi fisikoak

Alderdi fisikoan, berriz, honako faktore hauek hartzen dute arreta.

– Drogak eta alkoholismoa, sexu-disfuntzioa erraztu dezakete..

– Aldaketa hormonalek, hala nola estrogeno-mailak murrizteak, mina eragiten dute.

– Nahasmendu ginekologikoak, hala nola endometriosia, zistitisa, kirurgia pelbiko genitala edo obulategi biak erauztea.

– Hipertentsio arterialerako sendagaiak, antidepresibo batzuk edo ahoko antisorgailu batzuk.

– Hainbat osasun-arazo, hala nola diabetesa, bihotzeko gaixotasunak, minbizia, artritisa, esklerosi anizkoitza.

  • Balizko tratamenduak eta gomendioak

Tratamendua beti egongo da sexu-bizitzan ondoeza eragiten duen kausaren edo kausa-konbinazioaren mende. Horregatik, askotan terapiarik eraginkorrena elementuen nahasketa da.

  • Terapia

Terapia psikologikoek asko laguntzen dute. Zentzu horretan, terapia kognitibo-konduktualak emakumeei lagun diezaieke beren buruaren ikuspegi negatiboa aitortzen, kontzienteki ordezteko. Erabateko arretan oinarritutako terapia kognitiboak, lehena mindfulnessarekin konbinatzen du, pentsamendu negatiboak identifikatzeko eta horien interpretazioa aldatzeko, barne-elkarrizketa aldatze aldera. Kasu batzuetan psikoterapia sakonagoa behar izan daiteke.

Egoera askotan komeni da elkarrizketa, enpatia sortzen duten eta desestigmatizatzen laguntzen duten gertuko pertsonekin hitz egitea, bai eta bikotekidearekin edo sexu-bikoteekin komunikazio argiagoa eta irekiagoa izatea ere. Gainera, sexu-jardueretarako testuinguru mesedegarri bat sortzea askotan lagungarria izan daiteke, arazoaren kausa edozein dela ere.

  • Sendagaiak

Sendagai bat denean sexu-arazoa eragiten duena, gomendagarriena hura kalte gutxiago eragiten duen beste batekin ordezkatzea da. Arazoa, bestalde, estrogenoen gutxitzetik sortzen bada, estrogenoen bidezko terapia bat ezartzen da baginako lehortasuna eta mina arintzeko.

Azken hori modu topikoan edo sistemikoan trata daiteke, hau da, baginan tableta edo eraztun bat sartuz, bai eta krema, espraiak edo adabakiak aplikatuz ere. Era berean, baginako gela lubrifikatzaileak edo sexu-harremanaren aurretik erabiltzen ziren krema hidratatzaileak gomendatzen dira, albo-ondorio gutxikoak.

Batzuetan, testosterona dosi txikiak errezetatzen dira emakumeen sexu-desira areagotzeko, bereziki obarioak galdu dituzten emakumeei. Hala ere, emakumeen erabileraren segurtasuna oraindik ez da baieztatu.

  • Aldaketak bizimoduan

Bizimodu osasungarria izatea gomendatzen da. Hau da, modu orekatuan jatea, pisua pixkanaka galtzea, ondo lo egitea, ariketa erregularra egitea, tabakoa uztea, eta, jakina, drogen kontsumoa. Norberaren ongizatea eta autoestimua areagotzen duten eguneroko jarduerak egitea eta norberaren gorputza onartzen eta maitatzen ikastea erabakigarriak dira.

Pelbis-zorua indartzeko ariketak ere onuragarriak dira, baginako hormak baskularizatzen baitituzte eta bizitasun eta indar handiagoa ematen baitiete. Horrek sexu-erantzunaren fase guztiak hobetzen laguntzen du.

Mediku guztiek ez dute sexu gaiak lantzeko gaitasunik. Gure kasuan, espezialista bati aholkularitza eska diezaiokegu, ikuspegi zabalagoa eta egokiagoa lortzeko. Puntu honetan, medikuarekin gustura egon behar dugu, eta berarekin hitz egiteko gai izan behar dugu, lotsarik gabe eta epaitu gabe.