Datu demografikoak

“Euskal Herritarron harreman efektibo eta sexualei buruzko ikerketan” 4 gai nagusien gainean galdetu genuen: Egoera afktiboa, Internet bidezko harremanak, bizitza sexuala eta leialtasuna eta harremana. Galdeketaren beste atal bat izan zen erantzuleen datu demografikoei dagokiona. Ikerketan, guztira 73 galdera egin genizkien parte hartu zuten 2.500 inguru lagunei (nahiz eta ikerketaren emaitzetan hauen lagin esanguratsuena soilik hartu dugun kontutan)

Inkestaren azken atala, Datu demgrafikoei dagokiona, Iruzkin honetan osorik landuko dugu hau, grafiko ugari baditu ere eta iruzkin bakarrean denak jartzea askotxo bada ere, zentzua du guztia hemen bateratua izateak.Grafiko gehienak ez ditugu komentatu, guri informazio interesgarriena dutenak soilik. Hemen dituzue guztiak jarraian G58tik G69ra.

 G58 Zein da zure ikasketa maila?

G58 Grafikoa

G59 Hilero dituzun diru sarrera mota guztietan pentsatuta, hurrengo tarteetatik zeinetan kokatzen zara zu?

G69 Grafikoa

G60 Zein da zure lan egoera?

G60 Grafikoa

G61  Zein da zeure egoera zibila momentu honetan?

G61 Grafikoa

G62 – Zenbat denbora daramazu egun duzun egoera zibilean? 

G62 Grafikoa

G63  Zenbat seme-alaba dituzu?

G63 Grafikoa

G64 Zein da zure joera sexuala?

G64 Grafikoa