Ezagutu zure sexualitatea babestu nahi duten eskubide sexualak

Eskubide sexualak hemen daude, zure sexualitatea modu aske eta irekian esploratu ahal izateko. Zeintzuk diren jakin nahi baduzu, post honetan kontatuko dizugu.

Zure sexualitatea zaren horren zati garrantzitsua da. Funtsezko premia da, eta naturala. Elkarrekintza- eta afektu-desira bat, edukitzekoa eta edukitua izatekoa. Azken batean, zoragarria da. Hori ziur aski jakingo duzu, baina bazenekien eskubide sexual batzuk aitortuta dituzula? Ez? Bada, hurrengo lerroetan azalduko dizkizugu.

Sexu- eta ugalketa-eskubideak

Sexuaz asko gozatzen duzu, ezta? Hala ere, arrazoi mediko, sozial, psikologiko edo politikoengatik, zoritxarrez, pertsona askok ezin dute beren sexualitatea modu aske eta irekian gozatu  mundu osoan zehar.

Sexualitate aske eta osasungarriaz gozatzeko guztion eskubidea babesteko sortu ziren sexu eta ugalketa eskubideak. Edozein dela ere bakoitzaren sexu-orientazioa, eta baldintzarik gabe erabakitzen eta aukeratzen laguntzeko. Hauek dira:

 1. Sexu-askatasunerako eskubidea

Zure sexualitatea libreki adierazteko eskubidea duzu, beste batzuei kalterik ez egiteko muga bakarrarekin. Askatasuna ezin da indarkeria bihurtu!

 1. Osotasunerako, autonomiarako eta segurtasunerako eskubidea

Sexuari dagokionez, eskubidea duzu zeure erabakiak hartzeko eta zeure gorputzaren gaineko kontrola mantendu eta gauzatzeko. Kanpora tortura eta mutilazioa!

 1. Sexu-pribatutasunerako eskubidea

Gure erabakiak libreak izateaz gain, intimitatean egiteko eskubidea dugu. Berriro ere, besteen eskubidea eta adostasuna oztopatu gabe.

 1. Sexu-ekitaterako eskubidea

Diskriminazioak, generoari, sexuari, arrazari, adinari edo sexu-joerari dagokionez, ez du lekurik.

 1. Plazer sexualerako eskubidea

Gure plazer eskubidea bermatua daukagu, masturbazioa eta autoerotismoa barne, noski, benetako ongizate emozional eta fisikoaren iturri. Zer gutxiago!

 1. Adierazpen sexual emozionalerako eskubidea

Sexua genital hutsetatik haratago doa. Horregatik, zure sexualitatea adierazpen emozionalaren bidez adierazteko eskubidea duzu: komunikazioa, kontaktua, maitasuna eta abar.

 1. Sexu-elkartze askerako eskubidea

Nola ez, ezkontzeko, dibortziatzeko eta edozein sexu-harreman baimendu eta arduratsu izateko aukera ere baduzu.

 1. Ugalketa-erabakiak hartzeko eskubidea

Eskubidea duzu seme-alabarik duzun ala ez erabakitzeko, noiz eta norekin, eta ugalkortasuna arautzeko eskura dituzun metodoetara jotzeko.

 1. Informaziorako eskubidea

Noski, sexuari eta sexualitateari buruzko informazio etiko eta zientifikoa eskuratzeko eskubidea duzu.

 1. Sexu-hezkuntzarako eskubidea

Jaiotzen zarenetik, zure gorputza eta burua sexuan eta sexualitatean nola sartzen diren jakiteko eskubidea duzu.

 1. Sexu-osasunaren arretarako eskubidea

Hemen sartzen dira sexu-transmisiozko gaixotasunak edo sexuarekin lotutako edozein motatako disfuntzio eta nahasmenduak.